Про нас

offer

Мета компанії «Хорайзен» – вирішення проблем клієнтів, пов’язаних з незалежною оцінкою нерухомості, обладнання, транспорту, бізнесу, цінних паперів і нематеріальних активів.

Компанія представлена ​​на ринку оціночних послуг з 1998 року. Професійна підготовка наших оцінювачів засвідчена дипломами та кваліфікаційними свідоцтвами провідних навчальних закладів. Висока якість робіт компанії підтверджується членством в найбільших саморегульованих організаціях оцінювачів України і міжнародних оціночних спільнотах (WAVO та RICS).

Оціночна компанія «Хорайзен» працює в сегменті B2B і B2C, співпрацює з банківськими, страховими та факторинговими установами, провідними галузевими компаніями з українським та іноземним капіталом. Має розгалужену мережу представництв на території України.

about1

Переваги співпраці з нашою компанією:

 • – високий рівень компетентності оцінювачів;
 • – об’єктивність результатів і неупередженість розрахунків, глибокий аналіз ринків;
 • – вирішення спірних і складних ситуацій;
 • – конкурентні тарифи та розумні терміни проведення оцінки.
about2

Напрямки діяльності компанії:

 • – оцінка нерухомого майна та земельних ділянок;
 • – оцінка рухомого майна (транспорту, обладнання, товарів в обороті);
 • – оцінка цінних паперів, майнових прав та прав вимоги;
 • – оцінка об’єктів інтелектуальної власності;
 • – переоцінка основних засобів відповідно до МСФЗ (IFRS) і П(С)БО;
 • – рецензування звітів про оцінку;
 • – консультаційні та аналітичні послуги.
about3

Переваги співпраці для банків:

 • – відкритість та чесність, висока об’єктивність і неупередженість;
 • – можливість попередніх розрахунків вартості;
 • – оперативність надання результатів оцінки;
 • – безкоштовні консультації та відкритість до обговорення в складних ситуаціях;
 • – можливість розробки індивідуальних тарифів.
about4

Конкурентні переваги для клієнтів:

 • – спілкування лише з кваліфікованими фахівцями;
 • – швидке прийняття зважених рішень;
 • – грамотна взаємодія з відповідними службами клієнтів;
 • – багатогалузевий досвід роботи компанії;
 • – міжнародний рівень кваліфікації наших оцінювачів;
 • – об’єктивність та доказовість результатів.
about5

Технологічні можливості компанії:

 • – огляд об’єктів на всій території України в межах декількох днів;
 • – можливість фото- і відеофіксації великих, складнорозміщених об’єктів і об’єктів без вільного доступу;
 • – оперативна обробка і зведення великих масивів даних;
 • – високий рівень захисту персональних і конфіденційних даних;
 • – орієнтація на електронний документообіг.

Наша команда

team1

Дажук Олександр

Керуючий партнер, досвід управління оціночними компаніями більше 18-ти років

team2

Ірклієнко Андрій

Партнер, оцінювач з міжнародним рівнем кваліфікації (WAVO-WRV)

team3

Жиденко Євген

Провідний оцінювач з досвідом роботи більше 9-ти років

team4

Дажук Марія

Партнер зі стратегічного розвитку

Часті питання

Які документи має оціночна компанія?

Надання послуг з оцінки регламентується законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Згідно даного закону, суб’єктами оціночної діяльності є суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні особи, у складі яких працюють оцінювачі, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

У складі нашої оціночної компанії працюють досвідчені фахівці, які отримали кваліфікаційні посвідчення оцінювачів, мають міжнародний статус WAVO-WRV, є членами провідних саморегулівних організацій оцінювачів та регулярно проходять обов’язкові підвищення кваліфікації.

Компанія має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, чинність якого можна перевірити на офіційному сайті Фонду державного майна України, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні.

На підставі чого проводиться оцінка майна?

Оцінка майна проводиться на підставі договору між оціночною компанією та замовником оцінки.

Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім.

Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб.

Замовники оцінки повинні забезпечити доступ до майна, отримання необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

Яка процедура проведення оцінки?

Оцінка проводиться після визначення майна, що підлягає оцінці, бази оцінки, яка враховує мету, умови використання результатів оцінки та особливостей майна.

Після отримання базової інформації стосовно оцінюваного майна, укладається відповідний договір.

В процесі оцінки здійснюється аналіз вихідних даних, огляд об’єкта оцінки, вибір підходів і методів оцінки, аналіз відповідних ринків, проведення розрахунків і погодження результатів. За результатами оцінки формується висновок про вартість та звіт про оцінку. Висновок про вартість майна є невід’ємною частиною звіту про оцінку.

Після формування звіту про оцінку здійснюється його передача замовнику разом з актом виконаних робіт.

Які істотні умови договору на проведення оцінки майна?

Ключовими умовами договору на проведення оцінки майна є:
– зазначення оцінюваного майна;
– мета, з якою проводиться оцінка;
– вид вартості майна, що підлягає визначенню;
– дата оцінки;
– строк виконання, розмір і порядок оплати робіт.

Як перевірити звіт про оцінку майна на дійсність?

Звіт про оцінку майна повинен містити:
– опис об’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;
– дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби – строк дії звіту та висновку про вартість;
– мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки;
– перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;
– перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
– виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;
– опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;
– висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об’єкта оцінки;
– виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;
– письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, огляд об’єкта оцінки, дотримання нормативно-правових актів з оцінки майна;
– висновок про вартість майна;
– додатки з копіями всіх вихідних даних, інші інформаційні джерела, які роз’яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

Звіт про оцінку майна має підписуватись оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюватись печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Звіт має містити також копії чинного сертифікату суб’єкта оціночної діяльності (строк дії – три роки), кваліфікаційних посвідчень оцінювачів та посвідчень про підвищення кваліфікації (термін дії – два роки). Чинність зазначених документів можна також додатково перевірити на офіційному сайті Фонду державного майна України.

Оцінити