Оцінка торгових марок, патентів, програми та інших ОІВ

від 5-ти днів і від 3500 грн.,
всі види інтелектуальної власності,
на всій території України

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності проводиться:

events1
 • – при укладанні договорів купівлі-продажу;
 • – у разі внесення до статутного фонду підприємства;
 • – для інвестиційних цілей;
 • – при складанні фінансової звітності згідно з МСФЗ (IFRS) і П(С)БО;
 • – в законодавчо передбачених випадках;
 • – при прийнятті майнових та управлінських рішень

Наші переваги

 • card$i+1

  Оперативна обробка інформації

 • card$i+1

  Робота на всій території України

 • card$i+1

  Розумні терміни проведення оцінки

 • card$i+1

  Конкурентні тарифи

 • card$i+1

  Високий рівень компетентності

Послуги

serv$i+1

Оцінка марки

Оцінка торгової марки (знаку)

від 5000 грн.

Оцінити
serv$i+1

Оцінка патенту

Оцінка патенту на винахід, модель, зразок

від 8000 грн.

Оцінити
serv$i+1

Оцінка програми

Оцінка програмного забезпечення

від 8000 грн.

Оцінити

Досвід в оцінці об'єктів інтелектуальної власності

01

Оцінка торгової марки

Для підтвердження ставки роялті

assessment$i+1

02

Оцінка сортів рослин

Для договору купівлі-продажу

assessment$i+1

03

Оцінка патенту

Для цілей інвестування

assessment$i+1

04

Оцінка програмного забезпечення

Для фінансової звітності згідно з П(С)БО

assessment$i+1

Етапи роботи

stage$i+1

Ознайомлення з об'єктом, укладання договору

stage$i+1

Аналіз вихідної інформації, вивчення ринків

stage$i+1

Проведення розрахунків, погодження результатів

stage$i+1

Формування і передача звіту про оцінку

Часті питання

Яка інформація необхідна для оцінки об'єктів інтелектуальної власності?

Для оцінки об’єктів інтелектуальної власності мінімально необхідна інформація про їх тип, пов’язані з ними права та поточний і майбутній варіанти їх використання.

Виходячи з цього, формується додатковий перелік, необхідний для проведення оцінки. З метою мінімізації навантаження на відповідні служби замовника, ми, як правило, не запитуємо інформацію, яка є у відкритому доступі.

Якими нормативними документами регламентується оцінка об'єктів інтелектуальної власності?

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності регламентується, в першу чергу, Національним стандартом №4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” та Національним стандартом №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

В процесі оцінки, в т.ч. в залежності від мети її проведення, можуть застосовуватись також профільні нормативно-правові документи та враховуватись відповідні норми Міжнародних стандартів оцінки.

Що таке рецензія на звіт про оцінку та коли вона проводиться?

Рецензія на звіт про оцінку є окремим документом, суть якого – неупереджений об’єктивний розгляд оцінки особою, яка не має особистої матеріальної або іншої зацікавленості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму і спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.

Рецензування звіту можуть здійснювати:
– оцінювачі, які мають не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності в оцінці;
– експертні поради, створені саморегулівними організаціями оцінювачів;
– оцінювачі, які мають не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності в оцінці, і працюють у Фонді держмайна України.

Рецензування звіту про оцінку є обов’язковим у разі, коли оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Рецензування звіту може здійснюватись на вимогу замовника оцінки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суддів та інших осіб, а також за власною ініціативою оціночної компанії. Рецензування здійснюється на підставі письмового запиту.

Важливо – рецензія не повинна містити власного висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об’єкта оцінки, виражені в грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку, складеному в повному обсязі з урахуванням вимог національних стандартів.

Яка вартість послуг з оцінки та терміни її проведення?

Для визначення вартості послуг з оцінки об’єктів інтелектуальної власності та термінів її проведення нас цікавить тип об’єкта інтелектуальної власності та пов’язані з ним права і мета проведення оцінки.

Після попереднього ознайомлення з об’єктом, вивченням інформації щодо нього, аналізу відповідних ринків і вибору методичних підходів для проведення розрахунків, ми формуємо бюджет робочого часу з вартістю і термінами проведення оцінки.

Оцінити