Оцінка акцій, облігацій, сертифікатів та інших цінних паперів

від 5-ти днів і від 5000 грн.,
будь-який вид цінних паперів

Оцінка акцій, облігацій, сертифікатів та інших цінних паперів необхідна:

events1
 • – при укладанні договорів купівлі-продажу;
 • – при передачі в заставу;
 • – в разі внесення до статутного фонду підприємства;
 • – при складанні фінансової звітності згідно з МСФЗ (IFRS) і П(С)БО;
 • – в законодавчо передбачених випадках;
 • – при прийнятті майнових та управлінських рішень

Наші переваги

 • card$i+1

  Оперативна обробка інформації

 • card$i+1

  Робота на всій території України

 • card$i+1

  Розумні терміни проведення оцінки

 • card$i+1

  Конкурентні тарифи

 • card$i+1

  Високий рівень компетентності

Послуги

serv$i+1

Оцінка акцій

Оцінка акцій акціонерних товариств та інвестиційних фондів

від 12000 грн.

Оцінити
serv$i+1

Оцінка облігацій

Оцінка корпоративних і державних облігацій

від 8000 грн.

Оцінити
serv$i+1

Оцінка сертифікатів

Оцінка інвестиційних, депозитних і ощадних сертифікатів

від 5000 грн.

Оцінити

Досвід в оцінці цінних паперів

01

Оцінка акцій ПАТ

Для цілей процедури сквіз-ауту

assessment$i+1

02

Оцінка корпоративних облігацій

Для цілей фінансової звітності відповідно до МСФЗ (IFRS)

assessment$i+1

03

Оцінка депозитних сертифікатів

Для укладання договору застави

assessment$i+1

04

Оцінка інвестиційних сертифікатів

Для цілей укладення договору купівлі-продажу

assessment$i+1

Етапи роботи

stage$i+1

Ознайомлення з об'єктом, укладання договору

stage$i+1

Аналіз вихідної інформації, вивчення ринків

stage$i+1

Проведення розрахунків, погодження результатів

stage$i+1

Формування і передача звіту про оцінку

Часті питання

Яка інформація необхідна для оцінки цінних паперів?

Для оцінки цінних паперів мінімально необхідна інформація про тип цінних паперів, їх кількість і дані про підприємство-емітента.

Виходячи з цього, формується додатковий перелік, необхідний для проведення оцінки. З метою мінімізації навантаження на відповідні служби замовника, ми, як правило, не запитуємо інформацію, яка є у відкритому доступі.

Що таке рецензія на звіт про оцінку та коли вона проводиться?

Рецензія на звіт про оцінку є окремим документом, суть якого – неупереджений об’єктивний розгляд оцінки особою, яка не має особистої матеріальної або іншої зацікавленості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму і спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.

Рецензування звіту можуть здійснювати:
– оцінювачі, які мають не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності в оцінці;
– експертні поради, створені саморегулівними організаціями оцінювачів;
– оцінювачі, які мають не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності в оцінці, і працюють у Фонді держмайна України.

Рецензування звіту про оцінку є обов’язковим у разі, коли оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Рецензування звіту може здійснюватись на вимогу замовника оцінки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суддів та інших осіб, а також за власною ініціативою оціночної компанії. Рецензування здійснюється на підставі письмового запиту.

Важливо – рецензія не повинна містити власного висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об’єкта оцінки, виражені в грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку, складеному в повному обсязі з урахуванням вимог національних стандартів.

Яка вартість послуг з оцінки цінних паперів?

Вартість послуг з оцінки цінних паперів формується виходячи з витрат робочого часу, що враховують складність проведення оцінки, і рівня кваліфікації фахівців, задіяних в її проведенні.

Базові тарифи на послуги з оцінки наступні:
– оцінка акцій публічних та приватних акціонерних товариств, а також акцій інвестиційних фондів – від 12000 грн.;
– оцінка корпоративних і державних облігацій – від 8000 грн.;
– оцінка інвестиційних, депозитних і ощадних сертифікатів – від 5000 грн.

Оцінити