Оцінка бізнесу, корпоративних прав, акцій

від 5-ти днів і від 8000 грн., всі види бізнесу, Київ і Україна

Оцінка бізнесу, корпоративних прав, акцій проводиться

events1
 • – при прийнятті рішень про доцільність придбання або продажу;
 • – для укладення договорів купівлі-продажу;
 • – при злитті / поглинанні;
 • – для дотримання нормативно встановлених процедур викупу, в т.ч. при процедурах сквіз-ауту і селл-ауту;
 • – при вирішенні майнових суперечок;
 • – при складанні фінансової звітності згідно з МСФЗ (IFRS) і П(С)БО

Наші переваги

 • card$i+1

  Оперативна обробка інформації

 • card$i+1

  Робота на всій території України

 • card$i+1

  Розумні терміни проведення оцінки

 • card$i+1

  Конкурентні тарифи

 • card$i+1

  Високий рівень компетентності

Послуги

serv$i+1

Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу, майнових комплексів, структурних підрозділів

від 10000 грн.

Оцінити
serv$i+1

Оцінка корпоративних прав

Оцінка корпоративних прав і часткових інтересів

від 8000 грн.

Оцінити
serv$i+1

Оцінка пакетів акцій

Оцінка акцій публічних і приватних акціонерних товариств

від 12000 грн.

Оцінити

Досвід в оцінці бізнесу

01

Оцінка корпоративних прав ТОВ

При виході учасника зі складу ТОВ

assessment$i+1

02

Оцінка готельного бізнесу

Для цілей виконавчого провадження

assessment$i+1

03

Оцінка однієї акції ПАТ

Для цілей процедури сквіз-ауту

assessment$i+1

04

Оцінка структурних підрозділів

Для укладання договорів купівлі-продажу

assessment$i+1

Етапи роботи

stage$i+1

Ознайомлення з об'єктом, укладання договору

stage$i+1

Аналіз вихідної інформації, вивчення ринків

stage$i+1

Проведення розрахунків, погодження результатів

stage$i+1

Формування і передача звіту про оцінку

Часті питання

Яка інформація необхідна для проведення оцінки?

Перелік інформації, необхідної для проведення оцінки, формується в залежності від того, що конкретно необхідно оцінити – корпоративні права або їх частку, структурні підрозділи, цілісний майновий комплекс або пакет акцій.

У разі оцінки корпоративних прав ТОВ і пакетів акцій АТ мінімально необхідні:
– сканкопія статуту і витяг з ЄДР;
– сканкопіі завірених балансу і звіту про фінансові результати за останні 3 роки;
– розшифрування ключових статей активів і пасивів.
За результатами аналізу цієї інформації ми формуємо додатковий перелік, необхідний для проведення оцінки.

При проведенні оцінки бізнесу, цілісних майнових комплексів або структурних підрозділів базовою інформацією є:
– перелік активів у вигляді балансової довідки;
– дані про фінансові показники (доходи і витрати).
Додаткова інформація запитується вже після аналізу наданих матеріалів.

Як визначається вартість бізнесу?

При визначенні вартості бізнесу можуть використовуватися такі підходи:
– майновий;
– дохідний;
– порівняльний.

Для спрощення розуміння, суть майнового підходу полягає у визначенні ринкової вартості активів і зобов’язань. Різниця між цими двома вартостями і буде вираженням вартості бізнесу. Даний підхід, як правило, є основним у разі відсутності діяльності, при істотних негативних фінансових показниках або у разі відсутності пропозицій щодо подібних об’єктів на ринку.

Для діючого бізнесу доцільно використовувати дохідний підхід, в основу якого закладено прогноз майбутніх фінансових потоків (доходів і витрат) з подальшим переведенням їх в поточну вартість шляхом дисконтування або прямої капіталізації.

Порівняльний підхід застосовується для відносно типових об’єктів (АЗС/АЗК, нафтобази, елеватори, інфраструктурні об’єкти, об’єкти енергетичного сектора і т.д.). Його суть полягає в підборі об’єктів порівняння, виявленні ціноутворюючих критеріїв з наступним внесенням необхідних коригувань і визначенням вартості.

В процесі оцінки може використовуватись як один, так і кілька підходів. При узгодженні результатів, отриманих з використанням різних підходів, перевага надається тому, який максимально відповідає базі й цілі оцінки.

Що таке рецензія на звіт про оцінку та коли вона проводиться?

Рецензія на звіт про оцінку є окремим документом, суть якого – неупереджений об’єктивний розгляд оцінки особою, яка не має особистої матеріальної або іншої зацікавленості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму і спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.

Рецензування звіту можуть здійснювати:
– оцінювачі, які мають не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності в оцінці;
– експертні поради, створені саморегулівними організаціями оцінювачів;
– оцінювачі, які мають не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності в оцінці, і працюють у Фонді держмайна України.

Рецензування звіту про оцінку є обов’язковим у разі, коли оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Рецензування звіту може здійснюватись на вимогу замовника оцінки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суддів та інших осіб, а також за власною ініціативою оціночної компанії. Рецензування здійснюється на підставі письмового запиту.

Важливо – рецензія не повинна містити власного висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об’єкта оцінки, виражені в грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку, складеному в повному обсязі з урахуванням вимог національних стандартів.

Яка вартість послуг з оцінки та терміни її проведення?

Вартість послуг з оцінки та терміни її проведення залежать від витрат робочого часу, що враховують складність проведення оцінки, та рівень кваліфікації фахівців, задіяних в її проведенні.

На вартість послуг і терміни проведення впливають такі чинники:
– тип об’єкта оцінки (корпоративні права або їх частка, структурні підрозділи, ЦМК, пакет акцій);
– тип бізнесу, наявність інформації для аналізу ринків і відповідних розрахунків;
– мета проведення оцінки та її кінцеві користувачі;
– склад активів і зобов’язань, відповідність наданих даних ринкових показникам;
– структура активів і зобов’язань;
– повнота розкриття реальних показників діяльності у фінансовій звітності.

Оцінити